banner1 banner2 banner3

Achievements 2017-18

Class X Topper List

SR.NO NAME OF STUDENT NAME OF FATHER CGPA %PERCENTAGE
1 DRISTIBA JHALA L C JHALA 10 95
2 SUBHASHREE NAYAK RABINDRA KUMAR NAYAK 10 95
3 ANTIMA CHAUHAN AJIT SINGH CHAUHAN 10 95
4 HARSHIT DUBEY SANJEET DUBEY 10 95
5 JAYA NANDAN SINGH 10 95
6 RONIT MANGNANI RAJESH KUNDANDAS MANGNANI 10 95
7 UTSAV KUMAR MISHRA SHIV KUMAR MISHRA 10 95
8 PRAJAPATI MAHI NATVARBHAI F PRAJAPATI NATVARBHAI 10   95
9 PATEL RUTU NARESHKUMAR F NARESHKUMAR R PATEL 10   95
10 SUKHMANI KAUR RIAR PARAMJIT SINGH RIAR  10  95
11 ABHISHEK VERMA RAJESH KUMAR VERMA  10 95 
12 SHREYA R SOLANKI R B SOLANKI 10 95
13 ARPITA PAL RAMESH CHANDRA PAL 10 95

Class XII Topper List Science

Sr  No. Name of Student Name of Father Total Percentage (%)
1 ADITI V PARIDA Brig V Parida (Offr) 484 96.80
2 NEHABEN ZORA Z B Bhai (OR) 457 91.40

Commerce

Sr  No. Name of Student Name of Father Total Percentage (%)
1 SONIYA BAJAJ PAWAN KUMAR BAJAJ 444 88.80
2 SWATI RATHORE RIPUDAMAN SINGH 443 88.60


Humanities
 

Sr  No. Name of Student Name of Father Total Percentage (%)
1 RUCHI CHAUHAN A JIT SINGH 423 84.60
2 SONALI TALREJA M ANOJ TA LREJA 410 82.00